Det är totalkostnaden som räknas!

Inom industrin pågår en ständing strävan att förbättra den total produktionsekonomin, vilket påverkas av en rad faktorer. Vid industriell sågning handlar det i huvudsak om att optimera snittets kvalitet med avseende på tjocklek och ytfinish för att spara dyrbart råmaterial och undvika kostsam efterbearbetning.

Denna utveckling, i kombination med högre matningshastigheter, kräver extra vassa och stabila verktyg som kan stå emot de höga krafter som genereras.

Med vår unika tillverkningsprocess kan vi idag tillverka sågklingor som ger mycket fina snitt, vilket inom vissa applikationsområden innebär en skärbredd ända ner till 0,7mm! Ett viktigt steg i denna utveckling, och en bidragande orsak till att vi anser oss lite vassare, är våra stamblads unika stabilitet vilket säkerställer klingans prestanda även vid högre påfrestningar.

Den stora skillnaden syns i sågresultatet och sammantaget har dessa faktorer stor betydelse för ditt utbyte och din totala produktionsekonomi.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi med en lösning för bästa utbyte, livslängd och funktion.