Anlöpningen är ett av de viktigaste stegen vid tillverkning av en sågklinga vars syfte är att eliminera kvarvarande restspänningar och erhålla en beständig planhet.

Vi använder en rad olika anlöpningsmetoder beroende på applikation där var oc h en  är en väl kontrollerad och dokumenterad process  med efterföljande hårdhetskontroll. Anlöpningstider, temperaturer osv loggas, arkiveras och följs upp med Batch-nr.

Anneeling