Under lödprocessen utsätts klingan för värme vilket ger missfärgning av klingans tandhalsar vilket tidigare togs bort genom sandblästring. Idag använder vi en automatisk borstmaskin som istället polerar ytan med stålborstar. Detta innebär en rad fördelar bla att man får en polerad fin yta med lägre friktion och minskad risk för uppbyggnad av kåda och harts på klingstommen.

borstmaskin