De fastlödda hårdmetalltänderna måste slipas för ett bra skärresultat. Samtliga sidor dvs front, topp och tandsida på hårdmetallen slipas i automatslipmaskiner, vilket garanterar kvalitet och repeterbarhet. Efter slipning kontrollmäts tändernas slipvinklar med en optisk utrustning med mycket hög noggrannhet.

Grinding