Lödning är en precisionsuppgift där tanden hålls still några hundradelar under det att den värms upp till 700°C medan hårdmetallskäret fästs på stambladets tandsäte med silverlod.

Vi använder lödautomater med mycket hög måttnoggrannhet och temperaturkontroll för en kontrollerad lödprocess. Det ger en optimal lödfog som garanterar tandens fäste och undviker oönskad materialpåkänning i stommen. Vi har även ett antal manuella lödstationer för specialuppdrag. Efter lödning testas lödfogens hållfasthet i en för ändamålet specialutvecklad testutrustning.

Brazing