Vår affärsidé:

”Micor AB ska vara en pålitlig leverantör av högpresterande sågklingor som bidrar till våra kunders lönsamhet”

Precis som vi all tillverkning, beror slutresultatet på en mängd faktorer där i vårt fall, yrkesskicklighet och individuellt engangemang utgör grundstenarna. Andra viktiga faktorer är korta beslutsvägar och en stor flexibilitet vilket är en förutsättning för en produktion med snabb anpassning till förändrade förutsättningar och kundkrav.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, tjänster och produktionsprocesser och efterlever normerna enligt ISO-9001.

.