Micor AB efterlever normerna enligt ISO-14001 och hänsyn till miljön är grundläggande i hela vår verksamhet. Vi är även anslutna till REPA, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, tjänster och produktionsprocesser i syfte att bedriva en verksamhet med minimal påverkan på miljön. Som en del av detta arbete, har vi valt att bli vänföretag åt världsnaturfonden och stödja deras naturvårdsarbete, här i Sverige såväl som i andra delar av världen.