Den normala arbetsgången vid omslipning av hårdmetall- och stellitbestyckade klingor är följande:

1. Rengöring av klingan

Börja med att göra ren klingan omsorgsfullt. Använd ett rengöringsmedel som löser hartser. Skrapa inte rent med vassa föremål som kan ge grader. Då ökar risken för en snabbare beläggning av klingan. Torka istället klingan ren och torr med trassel eller en mjuk trasa.

2. Byte av skadade HW-tänder

Kontrollera om några tänder är skadade eller saknas. Ersätt dessa med tänder av samma sort. Om flera skadade tänder ligger intill varandra bör man undvika att löda tänderna i följd. Löd istället varannan tand (1, 3, 5 etc) och gå sedan tillbaka (2, 4, 6 etc).

Vid reparationslödning av Hw-klingor är arbetsgången i korthet som följer:

A   Ta bort eventuella rester av hård metall genom uppvärmning och slipa tandsätet rent  från lödrester.
B   Vid behov av avfettning, tvätta med aceton eller liknande.
C   Stryk flussmedel på tandsätet.
D   Placera lodet i tandsätet med en pincett eller liknande och bestryk med flussmedel.
E   Passa in tanden i tandsätet med hjälp av pincetten.
F   Håll fast tanden i tandsätet under lödningen.
G  Rester av flussmedel tvättas bort med varmt vatten.

Vid lödning med högfrekvens rekommenderas en temperatur på 700°C. Vid gaslödning värms försiktigt med en gaslåga tills lodet smälter. Som silverlod rekommenderas ett lod av 3-skiktstyp och som flussmedel ett i pastaform. Luftutsug rekommenderas vid lödning.

Byte av tand

 

3. Riktning och sträckning

Kontrollera att klingan är plan och har rätt sträckning. Riktningsarbetet underlättas med en praktisk arbetsplats och att kontrollverktygen är korrekta. Se till att ljuset faller in framifrån. Är klingan rätt sträckt syns en ljusöppning på hela diametern.

Vid högre skärhastighet krävs mera sträckning. Sträckningen ska också vara jämt fördelat över hela klingan. Kontrollera med en linjal som är ungefär lika lång som klingans radie.

Lösa eller fasta fläckar måste arbetas bort med en rundhammare. Annars får klingan en orolig gång. Ställ klingan på städet och kontrollera med en lång linjal att klingan är plan på båda sidor. Har klingan blåsor eller är ojämn ska den riktas med hjälp av en krysshammare.

För riktning och sträckning finns speciella maskiner, kontakta oss för information.

Riktning & Sträckning

 

4.

Slipning av tandens bakkant

Klingor med skyddstand (S) ska slipas enligt följande:

x = 0,5-0,6 mm vid skärbredd <= 2,5
x = 0,7-1,0 mm vid skärbredd > 2,5

Diffskyddstand

 

5. Slipning av Hm-tänder

Nedan ges de viktigaste förutsättningarna för ett fullgott resultat:

 • En stabil slipmaskin med vällagrade spindlar.
 • Klingan riktigt fastspänd i maskinen med klämkraften så nära slipstället som möjligt.
 • Rätt slipskiva.
 • Rätt slipdata.
 • Riklig och väl riktad kylning.

För optimalt slipresultat rekommenderas följande sliptider:

 • frontslipning 8-10 sek, beroende på tandlängd
  toppslipning 5-6 sek

OBS! Dessa tider gäller då slipskivan är i ingrepp. Längre sliptider ger bättre ytfinhet och därmed längre livslängd på tanden.

Använd alltid automatiska slipmaskiner.  Använd rikligt med kylvätska!.

A Sidslipning av utbytta HW-tänder

Slipa med samma radiella och tangentiella släppningvinklar som övriga Hm-tänder. Kontrollera att de utbytta tänderna har samma skärbredd och släppning som originaltänderna. Rekommenderad kornstorlek på diamantslipskiva för sidslipning är D91 eller D126.

B Frontslipning

Slipa inte mer än nödvändigt. Normalt 0,05-0,1 mm. Ändra inte den ursprungliga spånvinkeln samt slipa hela tanden. Rekommenderad kornstorlek på diamantslipskiva för frontslipning är D76 eller D64 för normala krav på ytfinhet och D54 eller D46 för stora krav på ytfinhet.

C Toppslipning

Slipa klingan enligt originaltandformen och bibehåll släppningsvinkeln. Kontrollera att båda tandspetsarna har samma höjd (tandform BA). Max tillåten differens är 0,05 mm.

För tandform EA, EAX och EAXH ska det vara en skillnad på 0,3 mm mellan den raka och den trapetsslipade tanden. För tandform EAM ska skillnaden vara 0,2 mm.

Rekommenderad kornstorlek på diamantslipskiva för toppslipning är för enkelskiva D54 och dubbelskiva D126/D46. Om klingan ska såga plexiglas rekommenderas D20B.

6. Slipning av rensskär

Rensskären ska vara skarpa och bör slipas om varannan gång, i jämförelse med Hm-tänderna. Slipa rensskären med klingan liggande på ett anhåll, där klingan/rensskäret ligger vinkelrätt mot slipskivan. Slipa så nära periferin/ytterdiametern på slipskivan som möjligt.

7. Slipning av Hm-tänder med konkavslipad front

Använd slipstift anpassat efter klingans skärbredd. Slipstiftet måste vara exakt centrerat!

 • Skärbredd: 3,0 mm
  Stiftdiameter: 7,0 mm
 • Skärbredd: 3,6 mm
  Stiftdiameter: 8,0 mm

Vid slipning, var noga med centreringen!